Súťaž na nový vizuálny štýl pre Kancelária verejného ochrancu práv

Kancelária verejného ochrancu práv opätovne vyhlasuje súťaž návrhov na logo a vizuálny štýl, ktorý sa stane základom pre komunikačnú stratégiu a prezentáciu činnosti kancelárie.

Predmet súťaže ostáva nezmenený a je ním návrh nového loga alebo rozpoznávacieho prvku a jeho aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. Pre prezentáciu kancelárie a jej aktivít je potrebné vytvoriť značku – logo/rozpoznávací prvok, ktorý bude jednotný vo všetkých online kanáloch a tlačených materiáloch. Vizuálny štýl bude používaný na komunikáciu v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí.

V rámci nového vyhlásenia súťaže sa mení spôsob doručenia návrhov, a to na CD/DVD/USB len poštou alebo osobne.

Na prihlásenie do súťaže je potrebné splniť všetky súťažné podmienky, priložiť prílohy (ktorých vzory nájdete v súťažných podmienkach) a vypracovať zadanie. Upozorňujeme na doplnenie zadania o verziu loga pre formálnu komunikáciu.

Skontrolujte si prihlasovaný návrh

Radi by sme vám prihlasovanie do súťaže uľahčili, pripravili sme preto pre vás „checklist“ dokumentácie, ktorú je potrebné pri prihlasovaní návrhu predložiť.

Nezabudnite v rámci prihlasovania do súťaže pripojiť:

  • prihláška do zadávania zákazky, vrátane vyhlásenia o splnení podmienok účasti
  • vyhlásenie účastníka o súhlase s podmienkami súťaže, vrátane návrhu zmluvy
  • vyhlásenie účastníka o súhlase na použitie návrhu
  • vyhlásenie účastníka o (spolu)autorstve predloženého návrhu/-ov
  • vyhlásenie účastníka o záväzku spoluautorov a splnomocnenie na zastupovanie (ak sa uplatňuje)
  • (anonymný) súťažný návrh
  • cenový návrh

Checklist je k dispozícii aj na stiahnutie: CHECKLIST

Uzávierka prihlášok: 03. 06. 2019 do 16:00

Vyhodnotenie súťaže: najneskôr do 31. 07. 2019

Cena: S víťazom/víťazkou bude podpísaná autorská zmluva na sumu, ktorú určí pri prihlasovaní súťažných prác. V rozpočte máme rezervovaných maximálne 10 000 € (cena vrátane DPH).

Skicovné: Honorované sú aj prihlásené súťažné práce, ktoré sa umiestnia na druhom a treťom mieste, a to sumou 300 €.

Súťažné podmienky, zadanie a vzory príloh si môžete stiahnuť:

vo formáte .rtf,

vo formáte .pdf.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

HĽADÁME DETEPÁKA

Do reklamnej agentúry v centre Bratislavy hľadáme šikovného kolegu. Ak hravo zvládaš zalamovanie, vyraďovanie, úpravu a kontrolu podkladov pred tlačou…