Mestská časť Bratislava-Lamač hľadá logo

Predmet výzvy:
Grafický návrh loga mestskej časti Bratislava-Lamač, tvorba dizajn manuálu a návrhu printových materiálov (vizitky, hlavičkový papier, plagát)

Popis organizácie:
Bratislava – mestská časť Lamač je mestská časť Bratislavy v okrese Bratislava IV. Jej súčasťou sú miestne časti Podháj a Rázsochy.

Tunajšou dominantou je rímskokatolícky kostol svätej Margity, nachádza sa tu aj kaplnka svätej Rozálie z roku 1682.

Lamač je obec s bohatou históriou, založená v 16. storočí chorvátskymi kolonistami. V minulosti bol známy ako vinárska oblasť a ako poľnohospodárska a ovocinárska zásobáreň pre bratislavské trhy.
Súčasťou hlavného mesta je od roku 1946. Významnou pamiatkou je pomník ukončenia rakúsko-pruskej vojny, tiež pamätník Lamačanov padlých počas prvej svetovej vojny. Lamač ponúka záujemcom priaznivé podmienky na turistiku i cykloturistiku.

Strategické zadanie:
Mestská časť Lamač dnes s výnimkou erbu, pečate a zástavy nemá vizuálnu identitu v modernom zmysle. Zadávateľ očakáva zaujímavý nápad, ktorý bude mestskú časť charakterizovať a funkčne prezentovať ako v tradičných, tak aj moderných aplikáciách. Zadávateľ dáva dizajnérovi pri riešení zadania tzv. voľnú ruku.

Účastníci súťaže:
Súťaž je určená pre profesionálnych grafických dizajnérov/ky a pre študentov/ky umeleckých škôl. Účastníkom/čkou môže byť právnická aj fyzická osoba okrem zamestnancov mestskejčasti, miestnych poslancov ačlenov hodnotiacej komisie, ktorí nesmú byť v žiadnom realizačnom vzťahu voči súťažiacim.

Podmienky súťaže:
Každý autor/ka môže do súťaže prihlásiť rozdielne návrhy. Každý súťažný návrh grafického návrhu loga Lamača, dizajnu manuálu a návrhu tlačovín musí obsahovať (viac v prílohe):

  1. Návrh loga vo farebnom a čiernobielom prevedení (v krivkách)
  2. Návrh vizitky
  3. Návrh hlavičkového papiera
  4. Návrh plagátu

Farebnosť loga:
Autor/ka loga pri výbere farebnosti by mal/a prihliadať na erb Lamača, ktorý sa bude spoločne s logom používať na niektorých tlačovinách. Definícia farieb erbu:

Návrhy, ktoré nebudú úplné, alebo nebudú obsahovať všetky povinné prílohy, budú vyradené zo súťaže. Súťaž je dvojkolová a anonymná, členovia odbornej komisie nebudú informovaní o autoroch jednotlivých návrhov.

V prvom kole vyberie tri návrhy odborná komisia.

Vdruhom kole budú vyberať spomedzi troch postupujúcich návrhov obyvatelia mestskej časti hlasovaním prostredníctvom online formuláru na webe lamac.sk apoštou (prípadne osobne) formou hlasovacieho lístku uverejneného včasopise Lamačan.

Nárok na finančnúodmenu a uzatvorenie zmluvy majú autori/ky návrhu umiestnenom na prvom, druhom a treťom mieste po prvom kole súťaže, a to po odovzdaní dizajn manuálu v lehote a spôsobom určenom v zmluve.
Autori/ky víťazných návrhov po prvom kole sa zmluvne zaviažu, že dizajn manuál a ostatné položky v požadovanom rozsahu (stanovenom v prílohe č. 1 a 2) odovzdajú podľa zmluvne dohodnutého harmonogramu.

Zmluva bude uzavretá medzi zadávateľom aautormi/kami návrhu po ukončení prvého kola.
Ak sa autor/ka súťaže rozhodne neuzavrieť zmluvu na vytvorenie dizajn manuálu, zaniká mu/jej nárok na finančnú odmenu.

Zadávateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiaden víťazný návrh.

Komisia pre výber v prvom kole:
Juraj Šútovec, POPCORN s.r.o.
Martin Bajaník, PEKNE & DOBRE s.r.o.
Martin Porada, 2create, s.r.o.
Michaela Kövári Mrázová, prednostka MČ Lamač

page2image383691136

Matúš Harmaňoš, predseda Komisie pre informatizáciu a komunikačnú stratégiu

Finančná odmena víťazovi/ke súťaže:
Víťaz – 1 000 EUR
2. miesto – 500 EUR
3. miesto – 300 EUR

Poznámka: Táto suma je zároveň autorský honorár za dopracovanie dizajnmanuálu víťazom súťaže.

Termíny:
Kompletné návrhy je potrebné doručiť do 24.06.2019 do 12:00 do podateľne mestskej časti Bratislava-Lamač na Malokarpatskom námestí 9 v Bratislave Lamači alebo poslať e-mailom na denisa.havrlova@lamac.sk.

Kontakt: Denisa Havrľová; email: denisa.havrlova@lamac.sk

page3image482963424page3image482963680page3image482963936

Príloha č. 1 – Rámcový obsah dizajn manuálu

Autori/ky návrhu umiestnenom na prvom, druhom a treťom mieste po prvom kole súťaže sa zmluvne zaviažu vypracovať dizajn manuál loga Lamača, ktorý bude rámcovo obsahovať nasledujúce položky (presne špecifikované budú v zmluve medzi Lamačom a autorom/kou):

Manuál loga
• základná použitie loga
• ochranne zóny
• jednofarebné použitie loga – variant v stupňoch šedi • jednofarebné použitie loga
• inverzná verzia loga
• definícia farebnosti loga
• prípustné a neprípustné farebné kombinácie

Písomnosti a tlačoviny
• návrh použitia fontov
• vzory vizitiek
• vzor hlavičkových papierov • vzor listu starostu
• vzory klientskych tlačív
• brožúra – základná šablóna

Plagát
• návrh plagátu na kultúrne alebo športové podujatie
• použitie fontov v súlade s návrhom použitia fontov písomností a tlačovín

Príloha č. 2. – Vzorové obsahy vizitky a hlavičkového papiera

Vizitka:
1. Logo Lamač + úplný názov inštitúcie Mestská časť Bratislava-Lamač 2. Titul, meno a priezvisko
3. Pozícia
4. Adresa: Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava
5. Telefón – +421 (0)2 6478 XXXX 6. Mobil – +421 XXX XXX XXX
7. Email – priezvisko@lamac.sk 8. Webstránka: www.lamac.sk

Hlavičkový papier:
1. Logo + úplný názov inštitúcie Mestská časť Bratislava-Lamač / Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač
2. Adresa: Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava
3. Telefón: + 421 2 6478 0065
4. Email: info@lamac.sk
5. Webstránka: www.lamac.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Oslávte deň kreatívnej tlače!

Svetové trendy kreatívnej a priemyselnej tlače budú hlavným motívom netradičného podujatia určeného pre všetkých dizajnérov, kreatívcov, profesionálnych tlačiarov ako…
pokračovanie článku

The Fabulous February Bundle za 29$

Dnes pre vás máme tip na aktuálny mesačný balík fontov a grafických prvkov, ktorý nájdete na portáli TheHungryJPEG. Obsahuje…