Tab (stop)

Je umiestnený pozdĺž vodorovného pravítka, ktorý ukazuje kde sa bude nachádzať text.