Style

Súbor informácií o formátovaní, ktoré sú použité v rámci odseku a slúžia na jeho preformátovanie podľa týchto špecifikácií.