Spread

Tento pojem označuje protiľahlé strany – párne vľavo (verso) a nepárne na pravej strane (recto).