Spacing

Množstvo nevyužitého priestoru, ktorý existuje medzi slovami, písmenami a riadkami textu. Poskytuje možnosť ako sa vyhnúť presahom a zvýšiť celkovú čitateľnosť textu. Môže byť pevné alebo proporčné. V pevnom, ako napríklad v prípade písma Courier, má každý znak rovnakú šírku. V proporčnom má zase každý znak rôznu šírku.