Slant

Označuje uhol znakov daného písma. Na základe tejto špecifikácie rozlišujeme italic (s náklonom) a roman (bez náklonu).