Reverse type

Je to spôsob kombinovania farby pozadia a farby textu, kedy je pozadie tmavé a naopak znaky textu sú biele. Týmto sa získava pozornosť čitateľa.