Pull quotes

Krátke výňatky z celkového textu, ktoré sú zväčšené alebo aj oddelené od zvyšku článku čiarami či rámikmi. Slúžia na zdôraznenie kľúčovej myšlienky.