Proportionally spaced type

Font, ktorého znaky majú rozdielnu šírku v závislosti od prvkov konkrétneho písmena. Ide o protiklad tzv. „monospaced type“.