Ideograph

Tzv. ideogram. Jedná sa o spojenie dvoch piktogramových, pričom vznikne určitý hlbší význam (koncept).