Headline

Otváracia titulok (veta či tvrdenie), ktoré je veľkostne odlišn od zvyšku textu v rámci layoutu. Má za cieľ získať pozornosť čitateľa, aby pokračoval v čítaní daného článku. Obsahovo sumarizuje hlavný text.