En

Jednotka veľkosti, ktorej hodnota sa rovná polovici em.