Em

Jednotka veľkosti, kedy je udávateľom hodnoty najširšie písmeno celého fontu (väčšinou veľke M). Ak je teda M široké 10 bodov, je hodnota em tiež 10 bodov.