16. ročník súťaže Národná cena za dizajn 2019 – Produktový dizajn je vyhodnotený

Medzinárodná porota počas dvoch dní posudzovala 109 prác,  vybrala tie, ktoré sa predstavia na jesennej výstave finalistov a udelila ocenenia v jednotlivých kategóriách. Výstava finalistov bude otvorená 8. 10. 2019 v Slovenskom národnom múzeu a mená ocenených budú vyhlásené 11. 10. 2019 v Design Factory.

Národnú cenu za dizajn (NCD) vyhlasuje Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Od roku 2017 sa ocenenie udeľuje striedavo za komunikačný alebo produktový dizajn v troch kategóriách: profesionálny dizajn, študentský dizajn a dizajn s pridanou hodnotou. 16. ročník je jedným z pohľadov na produktový dizajn, ktorý vznikol v priebehu rokov 2017 a 2018.

Mária Rišková, riaditeľka Slovenského centra dizajnu hodnotí doterajší priebeh súťaže: „„Tentoraz nás pozitívne prekvapili odevní a textilní dizajnéri a dizajnérky, pretože veľkú časť prihlásených diel tvorili odevné kolekcie, projekty z oblasti módy i textilné materiálové experimenty. Škoda, že nám znovu takmer absentujú multimédiá. Je pre nás i naďalej výzvou dať autorom a firmám najavo, že aj mnohé diela v oblasti multimédií môžu patriť do súťaže dizajnu.“

Do súťaže sa mohli prihlasovať dizajnéri (profesionáli, študenti), klienti a výrobcovia. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo 139 prác od 107 autorov. V prvom onlinekole hodnotenia z nich porota vybrala a do druhého kola posunula 109 – z toho po 43 prác v kategóriách profesionálny a študentský dizajn a 23 prác v kategórii dizajn s pridanou hodnotou.

Medzinárodná porota

Počas dvoch dní, 18. a 19. júna sa sedem členov medzinárodnej poroty stretlo v priestoroch Slovenského centra dizajnu, aby vybrali práce, ktoré sa predstavia na výstave finalistov a udelili ocenenia v jednotlivých kategóriách. Zloženie poroty bolo pestré v zmysle zamerania jej členov na špecifické oblasti dizajnu. Snahou bolo zostaviť komisiu, ktorá pokryje širokú oblasť produkcie od priemyselného dizajnu, cez nábytok, až po autorskú tvorbu, či šperk.Medzinárodnej porotepredsedal kurátor tohto ročníka, dizajnér a pedagóg Marián Laššák. Okrem neho práce posudzovali Michal Froněk (CZ), Petteri Kolinen (FIN), Mária Hriešik Nepšinská (SK), Jakub Pollág (SK), Bettina Steindl (AT) a Klára Šumová (CZ).Na základe veľkého množstva prihlásených prác z odevného a textilného dizajnu bola ako členka poroty s poradným hlasom prizvaná aj Zuzana Šidlíková, kurátorka módy a textilu zo Slovenského múzea dizajnu.  V úvode sa na zasadnutí poroty zúčastnil aj vedúci Slovenského múzea dizajnu a priemyselný dizajnér Maroš Schmidt, ktorý objasnil zahraničným členom poroty lokálny kontext.

Výsledky hodnotenia

Na jesennej výstave v priestoroch Slovenského národného múzea sa na základe výberu poroty predstaví 51 prác. Z toho je 29 prác v kategórii profesionálny dizajn, 15 v kategórii študentský dizajn a v rámci kategórie dizajn s pridanou hodnotou postúpilo na výstavu 7 prác.

Porota rozhodla o týchto oceneniach:

  • Národná cena za dizajn 2019 – Produktový dizajn v kategórii Profesionálny dizajn 3 ceny
  • Národná cena za dizajn 2019 – Produktový dizajn v kategórii Študentský dizajn 1 cena
  • Národná cena za dizajn 2019 – Produktový dizajn v kategórii Dizajn s pridanou hodnotou – 1 cena
  • Národná cena za dizajn 2019 – Produktový dizajn – Cena poroty

V súťaži budú udelené aj ocenenia za mimoriadny prínos v oblasti dizajnu, Cena médiía na záver trvania výstavy aj Cena verejnosti.

Stanoviská poroty

Hoci sa do tohto ročníka prihlásil vyšší počet študentských prác (56) ako profesionálnych prác (54), Marián Laššák nepovažuje túto kategóriu za dostatočne reprezentatívnu: „Nemyslím, že predložené práce je možné vnímať ako reálny obraz toho, čo na školách aktuálne vzniká. Očakával by som viac experimentálnych – odvážnejších projektov, ako protiváhu profesionálnemu dizajnu, ktorý je v tomto smere prirodzene konzervatívnejší. Aj keď z môjho pohľadu sa tam objavilo niekoľko sviežich a silných projektov.“

„Špecifická bola kategória dizajnu s pridanou hodnotou. Vo výsledku absorbovala aj všetky prihlásené diela, ktoré nenaplnili kritéria profesionálneho, či študentského dizajnu, a tak sa ocitli v tejto kategórii napriek tomu, že pridaná hodnota, v zmysle, v akom je definovaná v propozíciách súťaže, bola preukázateľná len veľmi nejasne a v niekoľkých prípadoch. V tomto ohľade však teba povedať, že porota na základe toho nediskvalifikovala žiadnu prácu a prihliadala na jej kvality nezávisle,“ komentuje Marián Laššák.

V čase svojho vzniku mala táto kategória upozorniť na ekologické a spoločensky zodpovedné témy a riešenia v oblasti dizajnu. Po niekoľkých ročníkoch je možné, že kategória prejde opäť revíziou, aby lepšie zodpovedala otázkam, ktoré dizajn aktuálne rieši.

SAVE THE DATE

Po vyhodnotení výsledkov začínajú práce na prípravách výstavy finalistov a slávnostnom vyhlásení výsledkov. Výstava prác finalistov a víťazov NCD 2019 sa bude konať v priestoroch Slovenského národného múzea. Jej otvorenie sa uskutoční 8. 10. o 18.00 a výstava potrvá až do 1. 12. 2019. Galavečer spojený so slávnostným vyhlásením výsledkov Národnej ceny za dizajn 2019 – Produktový dizajn sa bude konať 11. 10. 2019 o 19.00 v Design Factory.

www.scd.sk/ncd

www.facebook.com/NarodnaCenaZaDizajn

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť

denník detepáka

To můj grafik po mě nikdy logo v křivkách nechtěl! denník detepáka      
pokračovanie článku

Vyskúšajte si letterpress na workshope PRESSink

Dielňa sa koná v sobotu a nedeľu o 14:00. Čaká vás možnosť vytlačiť si vlastnú vec na tradičnom tlačiarenskom stroji. Víkend ako sa patrí.