All posts tagged Národná cena za komunikačný dizajn

AS0 8759 580x387 - Národná cena za komunikačný dizajn 2016 – výstava finalistov

Národná cena za komunikačný dizajn 2016 – výstava finalistov

Výstava finalistov Národnej ceny za komunikačný dizajn 2016 prináša prierez toho najkvalitnejšieho, čo na Slovensku vzniklo za posledné tri roky.

pokračovanie článku

face to face 2 580x386 - Slovenský dizajn je živý a aktívny

Slovenský dizajn je živý a aktívny

Do 13. ročníka súťaže Národná cena za komunikačný dizajn 2016 sa zaregistroval rekordný počet prihlášok. Rozhodnutie sústrediť sa tento rok výhradne na komunikačný dizajn sa ukázalo ako zmysluplné a potvrdilo, že na Slovensku je silnejúca a prirodzene sa rozširujúca komunita grafických dizajnérov. Do súťaže bolo prihlásených až 361 prác od 236 prihlasovateľov a súťažným podmienkam vyhovelo 344 prihlášok. Zapojili sa dizajnéri z 56 slovenských miest a obcí aj niekoľkí slovenskí autori žijúci v zahraničí.

pokračovanie článku

ncd 2016 facebook cover banner 851x315 580x215 - Národná cena za komunikačný dizajn 2016

Národná cena za komunikačný dizajn 2016

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a za spoluúčasti Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje nový, v poradí 13. ročník súťaže Národná cena za dizajn.

pokračovanie článku