Word wrap

Slovo v riadku, ktoré sa automaticky posúva o riadok nižšie, keď je dosiahnutý pravý okraj textového bloku.