Stet

Korektorská značka, ktorá sa znamená, že ňou označené slovo či úsek textu, ktorý bol pôvodne určený na zmazaný, resp. vynechaný, má naopak zostať. V Korektúre sa takéto časť textu označuje práve slovom „stet“.