Soft font

Písmo, ktoré sa nachádza na harddisku počítača a je odoslané do tlačiarne v prípade potreby.