Slug

Riadok textu vytvorený z jedného kusu kovového odliatku v linotype. Môže označovať i kovové pásy vkladané medzi riadky pri letterpress tlači, čím sa vytvoria medzery medzi  riadkami známe ako „leading“.