Serif

Malé, zakončujúce ťahy na okrajových častiach znakov písma. Vďaka nim sa takéto fonty využívajú prevažne pri blokoch textu, pretože práve tieto prvky dokážu viesť čitateľov zrak po riadkoch.