Serif type

Písmo, ktoré obsahuje serify na zakončeniach znakov. Napríklad Times New Roman.