Rebus

Využitie obrázkov či piktogramov tak, aby spolu predstavovali slabiky slova.