Gutter

Označenie priestoru medzi dvomi stranami (vnútorné okraje). Zvykne sa ním označovať i priestor medzi dvoma stĺpmi (pozri alley).