Family

Všetky typy a štýly jedného fontu. Dizajn je väčšinou rovnaký pri jednotlivých druhoch, ale odlišujú sa vlastnosťami (hrúbkou, šírkou a i.). Bežne pozostáva takáto skupina zo štyroch druhov – Roman, Italic, Bold a Bold Italic.