EPS

Tzv. encapsulated postscript. Univerzálny typ súboru, ktorý je využívaný pri posielaní dokumentov do tlačiarní.