Embedding

Proces importovania všetkých potrebných dát na vytvorenie vizuálu či písma. Je to kontrast k linkovaniu súborov a písem.