Dot matrix

Tento pojem sa vzťahuje najmä na výstupné zariadenia (napr. tlačiarne a monitory), ktoré pomocou bodov vykreslia jednotlivé znaky či obrázky. Kvalita závisí od hustoty bodov a od rozmerov, resp. rozlíšenia.