Byte

Jeden bajt je 8 bitov. Kapacita počítačov (ROM a RAM) a diskov je väčšinou udávaná v kilobajtoch (1024 bajtov), megabajtoch či gigabajtoch. Na uloženie jedného znaku je potrebný približne jeden bajt.