Point

Jednotka veľkosti, ktorou obvykle meriame veľkosť písma. Je to približne 1/72“ (0,013837 palca).