header 580x367 - Creative Cloud - Klávesové skratky v kocke

Creative Cloud – Klávesové skratky v kocke

Photoshop, Illustrator či Indesign. Výkonné nástroje, ktoré toho veľa dokážu. Treba však vedieť ako na to. Prinášame vám preto ťaháky pre túto trojicu programov, z ktorých možno niektorý využívate každý deň. pokračovanie článku

snimka obrazovky 2015 05 17 o 9.35.41 580x286 - Skript pre vytvorenie nového dokumentu – rozšírenie možností

Skript pre vytvorenie nového dokumentu – rozšírenie možností

Pri vytváraní nových dokumentov potrebujete často používať už zadané hodnoty. Z tohto dôvodu sme rozšírili skript pre ich vytváranie o novú funkciu – výber nastavení zo zoznamu.

pokračovanie článku

paragraph style numbering1 580x406 - Kontinuálne číslovanie položiek v samostatných textových blokoch v InDesigne

Kontinuálne číslovanie položiek v samostatných textových blokoch v InDesigne

Nastaviť automatické číslovanie titulkov, položiek zoznamu a iných komponentov textu v reťazených textových blokoch je pomerne triviálna záležitosť. Často je však potrebné číslovať zaradom aj položky, ktoré sú umiestnené v samostatných textových blokoch. Ako na to?

pokračovanie článku

upravy vychodoveho riadka odseku indesign ebbb2a39a3008d8c33b37760aa71abe0 580x338 - Úpravy východového riadka odseku – InDesign

Úpravy východového riadka odseku – InDesign

Podľa typografických pravidiel by mal východový riadok odseku spĺňať dve jednoduché podmienky:

  1. Východový riadok nemá byť kratší, ako je odseková zarážka.
  2. Odsadenie od pravého okraja má byť väčšie, ako je odseková zarážka alebo má byť východový riadok roztiahnutý na celú šírku sadzby.

Viac informácií si môžete prečítať v literatúre, odporúčame Pavel Kočička, Filip Blažek: Praktická typografie.

Tieto dve jednoduché podmienky sa dajú v prostredí Indesignu riešiť rôznym spôsobom, niektoré z nich si teraz uvedieme.

pokračovanie článku

df548f482a02533b373188af69ad2360 580x286 - Skript pre vytvorenie nového dokumentu v InDesign

Skript pre vytvorenie nového dokumentu v InDesign

Pri vytváraní nového dokumentu v InDesign je možné, žiaľ, definovať sadzobný obrazec iba zadaním rozmerov okrajov. Toto však mnohým používateľom nevyhovuje, pretože naopak vedia rozmer obrazca a potrebujú vypočítať okraje, prípadne vedia iba pomery okrajov a sadzobného obrazca a všetky rozmery potrebujú vypočítať (v tomto smere ako inšpirácia môžu slúžiť príklady sadzobných obrazcov, ktoré uvádza Robert Bringhurst vo svojej knihe The Elements of Typographic Style).

pokračovanie článku

zameny podla zoznamu 580x259 580x259 - Skript pre zámeny podľa zoznamu – InDesign

Skript pre zámeny podľa zoznamu – InDesign

Súčasťou InDesign je aj skript „FindChangeByList.jsx“, ktorý umožňuje prevádzať zámeny definované ako zoznam v textovom „txt“ súbore a poukazuje hlavne na mohutnosť GREP zámen. Pretože v praxi je zvyčajne potrebné mať definovaných viacero viac-menej nezávislých zoznamov, je práca so základným skriptom pomerne nepohodlná, a preto sme pripravili upravené verzie skriptu, ktoré prácu v tomto smere značne uľahčujú.

pokračovanie článku

01 Nastavenie ak je otvoreny dokument 580x360 - Skript pre nastavenie veľkosti typografického bodu – InDesign

Skript pre nastavenie veľkosti typografického bodu – InDesign

Na úvod trochu z histórie typografického bodu… Typografický bod bol prvýkrát definovaný vo Francúzsku. Pre jeho vývoj je dôležité, že v roku 1668 boli reformované dĺžkové miery (reformy prevádzal Jean-Baptiste Colbert) – pre typografický bod je dôležitá Kráľovská stopa, ale aj z nej odvodená novo-rímska stopa (11 palcov Kráľovskej stopy).

pokračovanie článku

02 Najdene slovo so spojovnikom 580x307 - Skript pre delenie slov so spojovníkom – InDesign

Skript pre delenie slov so spojovníkom – InDesign

Z typografického hľadiska je potrebné pri delení slov so spojovníkom (napr. červeno-zelený) zopakovať spojovník na nasledujúcom riadku. Pretože toto InDesign nerobí automaticky (v češtine áno, ale v slovenčine, ruštine… nie), ponúka sa jednoduché riešenie – zámena spojovníka za neviditeľný a nedeliteľný spojovník (súhrnne ich nazvime „typografické“ spojovníky) napr. pomocou GREP zámeny „-“ za „~-~~“.

pokračovanie článku

vytvorenie obalu a prebalu cover 580x373 - Skript pre vytvorenie obalu a prebalu knihy – InDesign

Skript pre vytvorenie obalu a prebalu knihy – InDesign

Skript, pomocou ktorého sa môžu vytvoriť obaly a prebaly na knihy pre všetky základné druhy knižných väzieb. Skript vytvára nový dokument, v ktorom podľa zadaných hodnôt vytvorí dve až deväť strán, ktoré reprezentujú jednotlivé zložky obalov a prebalov kníh: chlopne (česky klopy), ich odsadenie, prednú a zadnú stranu obalu, chrbát a jeho odsadenie. Tieto strany nakoniec zloží vedľa seba. Samozrejme, pri zadávaní príslušných parametrov sú niektoré hodnoty vzájomne viazané – skript ignoruje odsadenie chrbta, pokiaľ sa zadá nulová šírka chrbta (t. j. keď sa vytvára obal pre väzbu V1) a tak isto ignoruje odsadenie chlopní, pokiaľ nie je zadaná ich šírka.

pokračovanie článku

NastavMriezku6 580x575 - Skript pre mriežku účiaria – InDesign

Skript pre mriežku účiaria – InDesign

Skript pomocou ktorého je možné vytvoriť mriežku účiaria tak, aby bol vyplnený celý sadzobný obrazec.

pokračovanie článku