Príprava tlačového PDF – Adobe InDesign + export

Moderné riešenie pre prípravu tlačového PDF v Adobe InDesign s použitím exportu do PDF.