A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W X

X line

Čiara, ktorá označuje vrchol malých písmen typu x, ktoré neobsahujú presahy. Ide o vrchnú hranicu X-height.

X-height

Výška malých písmen ako napr. x, ktoré nemajú časti presahujúce riadok navrchu či naspodku. Malé x sa zároveň používa…