Weight

Miera hrúbky ťahov v rámci znaku. Rozdielne hodnoty sa zvyknú nazývať aj Demibold, Light alebo Bold. Niektoré rodiny písiem…

Widow line

Jeden riadok odseku na spodku strany či stĺpca.

Width

Na základe tejto hodnoty rozlišujeme, či je určité písmo rozšírené alebo stlačené vo vodorovnej línii. Varianty: Condensed, Normal a Extended.

Word processing programe

Softvér, ktorý slúži na tvorbu, úpravu a tlač dokumentov obsahujúcich text.

Word spacing

V rámci riadku táto hodnota udáva, aké množstvo priestoru bude medzi jednotlivými slovami. Môže sa líšiť v závislosti od dĺžky…

Word wrap

Slovo v riadku, ktoré sa automaticky posúva o riadok nižšie, keď je dosiahnutý pravý okraj textového bloku.

WYSIWYG

What You See Is What You Get. Takýto názov má relatívne presný náhľad dokumentu na obrazovke.