A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W X

Weight

Miera hrúbky ťahov v rámci znaku. Rozdielne hodnoty sa zvyknú nazývať aj Demibold, Light alebo Bold. Niektoré rodiny písiem ich obsahujú niekoľko, v niektorých prípadoch i rezy Ultra-bold, či Extra-light.

Ďalšie pomenovania: Regular, Book, Demi, Heavy, Black, Extra Bold.

Widow line

Jeden riadok odseku na spodku strany či stĺpca.

Width

Na základe tejto hodnoty rozlišujeme, či je určité písmo rozšírené alebo stlačené vo vodorovnej línii. Varianty: Condensed, Normal Extended.

Word processing programe

Softvér, ktorý slúži na tvorbu, úpravu a tlač dokumentov obsahujúcich text.

Word spacing

V rámci riadku táto hodnota udáva, aké množstvo priestoru bude medzi jednotlivými slovami. Môže sa líšiť v závislosti od dĺžky riadku. Na rozdiel od letterspacingu neovplyvňuje čitateľnosť

Word wrap

Slovo v riadku, ktoré sa automaticky posúva o riadok nižšie, keď je dosiahnutý pravý okraj textového bloku.

WYSIWYG

What You See Is What You Get. Takýto názov má relatívne presný náhľad dokumentu na obrazovke.