Tab (stop)

Je umiestnený pozdĺž vodorovného pravítka, ktorý ukazuje kde sa bude nachádzať text.

Tab marker

Malé znaky, ktoré  môžeme násjť na pravítkach v programoch na úpravu textu. Slúžia na definovanie intervalov tabulatúry (tzv. „tab stops“).…

Tail

Spodný „previs“ určitého znaku. Napr. nožička pri písmene „Q“.