A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W X

Tab (stop)

Je umiestnený pozdĺž vodorovného pravítka, ktorý ukazuje kde sa bude nachádzať text.

Tab marker

Malé znaky, ktoré  môžeme násjť na pravítkach v programoch na úpravu textu. Slúžia na definovanie intervalov tabulatúry (tzv. „tab stops“).…

Tail

Spodný „previs“ určitého znaku. Napr. nožička pri písmene „Q“.

Terminals

Ide o spôsob ukončenia určitých písmen, ako napríklad „f“, „j“, „y“, „r“, alebo „a“. Nie je to však to…

Text

Hlavný blok textu v dokumente (tiež sa nazýva body, copy, resp. body copy).

Text box

Priestor obdĺžnikového tvaru, v rámci ktorého je možné vkladať text.

Text cursor

Nazývaný aj insertion point. Ide o to „I“, ktoré bliká, keď píšeme text.

Text face

Zvyčajne sa toto označenie týka pätkových písiem vo veľkosti od 9 do 12 bodov. Vďaka tomu sú vo…

Text wrap

Funkcia, ktorá spôsobuje, že slovo, ktoré sa už do konkrétneho riadku nezmestí, je umiestnené na začiatok toho nasledujúceho.…

Thin space

Priestor, ktorý je jednou pätinou en space.

Threaded text

Bloky textu, ktoré sú spojené v rámci stĺpcov na strane a medzi stranami od začiatku do konca konkrétneho úseku. Umožňuje…

Track kerning

Nastavenie medziznakových medzier písmen pri textovom bloku.

Tracking

Celková hodnota medziznakových medzier písmen v texte. Tracking sa využíva pri zužovaní alebo rozširovaní konkrétneho textu. Niektoré programy disponujú…

Transient font

Písmo, ktoré sa uchováva v pamäti tlačiarne po dobu, kým sa nedokončí tlač dokumentu, ktoré toto písmo obsahuje.

Transitional

Štýl písma, ktorý je typický svojimi odchýlkami v ťahoch. Máme na mysli odlišnosti v hrúbke, napojení pätiek, či vizuálnom kontraste. Prvýkrát…

True Type

Formát písma vyvinutý Appleom (s využitím na systéme 7). Neskôr bol prevzatý Microsoftom na využitie v grafických rozhraniach Windowsu. Tento…

Typeface

Sada znakov, ktorá má určité spoločné charakteristiky, ako napríklad hrúbku ťahov jednotlivých línií, či prítomnosť, resp. neprítomnosť pätiek. Font…

Typestyle

Variácia v rámci typu písma. Poznáme napr. Regular, Bold, Italic, Underline, Outline či Shadow, ktoré je možno nájsť v ponuke takmer…

Typography

Typografia sa zaoberá skúmaním a procesom tvorby písiem.