A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W X

Tab (stop)

Je umiestnený pozdĺž vodorovného pravítka, ktorý ukazuje kde sa bude nachádzať text.

Tab marker

Malé znaky, ktoré  môžeme násjť na pravítkach v programoch na úpravu textu. Slúžia na definovanie intervalov tabulatúry (tzv. „tab stops“). Tab stops následne určujú polohu, do ktorej sa pohne insertion point („I“) v momente, kedy užívateľ stlačí klávesu „Tab“.

Tail

Spodný „previs“ určitého znaku. Napr. nožička pri písmene „Q“.

Terminals

Ide o spôsob ukončenia určitých písmen, ako napríklad „f“, „j“, „y“, „r“, alebo „a“. Nie je to však to isté ako serify.

Text

Hlavný blok textu v dokumente (tiež sa nazýva body, copy, resp. body copy).

Text box

Priestor obdĺžnikového tvaru, v rámci ktorého je možné vkladať text.

Text cursor

Nazývaný aj insertion point. Ide o to „I“, ktoré bliká, keď píšeme text.

Text face

Zvyčajne sa toto označenie týka pätkových písiem vo veľkosti od 9 do 12 bodov. Vďaka tomu sú vo väčšom množstve čitateľnejšie než tzv. „display faces“. Niektoré príklady: Goudy Oldstyle (hovorí sa mu tiež „bookface“) alebo klasika – Times.

Text wrap

Funkcia, ktorá spôsobuje, že slovo, ktoré sa už do konkrétneho riadku nezmestí, je umiestnené na začiatok toho nasledujúceho. V rámci vizuálu ide o príkaz na obtekanie grafiky, či iný spôsob umiestnenia textu a grafiky.

Thin space

Priestor, ktorý je jednou pätinou en space.

Threaded text

Bloky textu, ktoré sú spojené v rámci stĺpcov na strane a medzi stranami od začiatku do konca konkrétneho úseku. Umožňuje vkladanie či vymazávanie bez straty informácií.

Track kerning

Nastavenie medziznakových medzier písmen pri textovom bloku.

Tracking

Celková hodnota medziznakových medzier písmen v texte. Tracking sa využíva pri zužovaní alebo rozširovaní konkrétneho textu. Niektoré programy disponujú automatickým trackingom, ktorý môže o niečo málo zvýšiť alebo znížiť hodnoty medziznakového priestoru.

Transient font

Písmo, ktoré sa uchováva v pamäti tlačiarne po dobu, kým sa nedokončí tlač dokumentu, ktoré toto písmo obsahuje.

Transitional

Štýl písma, ktorý je typický svojimi odchýlkami v ťahoch. Máme na mysli odlišnosti v hrúbke, napojení pätiek, či vizuálnom kontraste. Prvýkrát ho predstavil John Baskerville v osemnástom storočí.

True Type

Formát písma vyvinutý Appleom (s využitím na systéme 7). Neskôr bol prevzatý Microsoftom na využitie v grafických rozhraniach Windowsu. Tento typ písma sa hodí pre oba typy využitia – ako display font i na písanie hlavného textu. Vďaka tomu je možné, aby konkrétny font obsahoval iba jeden rez pre všetky prípady.

Typeface

Sada znakov, ktorá má určité spoločné charakteristiky, ako napríklad hrúbku ťahov jednotlivých línií, či prítomnosť, resp. neprítomnosť pätiek. Font určitého vzhľadu býva často pomenovaný po svojom autorovi, či pôvodnom písme (Goudy Oldstyle). Ide o interpretáciu konkrétneho dizajnu, s ktorým má spoločný alebo podobný vzhľad. Sada určitého písma obsahuje písmená, čísla, interpunkciu a symboly. Na PC sa zvykne nazývať aj font, napriek tomu, že nejde celkom o rovnaký pojem.

Typestyle

Variácia v rámci typu písma. Poznáme napr. Regular, Bold, Italic, Underline, Outline či Shadow, ktoré je možno nájsť v ponuke takmer všetkých programov zaoberajúcich sa tvorbou a úpravou textu, či grafikou.

Typography

Typografia sa zaoberá skúmaním a procesom tvorby písiem.