Sans serif

Písmo, ktorého znaky neobsahujú pätky. Príklad za všetky – Helvetica. Viac sa hodí do headlineov, než na bloky…

Screen font

Druh písma, ktoré sa využíva na texty veľkých rozmerov, častokrát obrazovkovej veľkosti (screen, resp. display size – odtiaľ…

Script

Jednotlivé písmená takéhoto typu písma sú spojené. Nejde pritom o kurzívu, kedy znaky nie sú prepojené. Pri scripte si…

Serif

Malé, zakončujúce ťahy na okrajových častiach znakov písma. Vďaka nim sa takéto fonty využívajú prevažne pri blokoch textu,…

Serif type

Písmo, ktoré obsahuje serify na zakončeniach znakov. Napríklad Times New Roman.

Set-width

Šírka písmena a priestoru, ktorý ho tesne obopína. Tento priestor pomáha definovať umiestnenie riadku textu v celom bloku. Niektoré programy…

Sidebars

Texty na okrajoch dokumentu, ktoré obsahujú o materiáloch, ktoré sa hlavného textu týkajú, ale nie sú jeho priamou súčasťou.

Slant

Označuje uhol znakov daného písma. Na základe tejto špecifikácie rozlišujeme italic (s náklonom) a roman (bez náklonu).

Slug

Riadok textu vytvorený z jedného kusu kovového odliatku v linotype. Môže označovať i kovové pásy vkladané medzi riadky pri letterpress tlači,…

Soft font

Písmo, ktoré sa nachádza na harddisku počítača a je odoslané do tlačiarne v prípade potreby.

Spacing

Množstvo nevyužitého priestoru, ktorý existuje medzi slovami, písmenami a riadkami textu. Poskytuje možnosť ako sa vyhnúť presahom a zvýšiť celkovú…

Spread

Tento pojem označuje protiľahlé strany – párne vľavo (verso) a nepárne na pravej strane (recto).

Spur

Zakončujúci ťah na určitom znaku. Ako napríklad ten horizontálny na písmene „G“.

Square serif

Pôvodne vytvorený ešte v devätnástom storočí. Písma tohto typu majú pätky štvorcového tvaru. Zvykne sa nazývať aj „slab serif“…

Standoff

Vzdialenosť medzi okrajom grafiky a jej hranice. Určuje ako blízko bude okolo nej obtekať text.

Stem

Zvislá časť určitého znaku.

Stet

Korektorská značka, ktorá sa znamená, že ňou označené slovo či úsek textu, ktorý bol pôvodne určený na zmazaný, resp.…

Stress

Vertikálny, horizontálny alebo diagonálny dôraz na ťah v určitom písmene.

Stretched text

Rozšírenie samotných znakov písma, nie medziznakových medzier medzi nimi.

Style

Súbor informácií o formátovaní, ktoré sú použité v rámci odseku a slúžia na jeho preformátovanie podľa týchto špecifikácií.

Style sheet

Zoznam všetkých štýlov, ktoré boli použité v určitej publikácii.

Subhead

Ide o podtitulok, ktorý sa spravidla nachádza pod hlavným headlineom a býva o niečo menší, než tento hlavný nadpis. Pojmom „subhead“…

Substrate

Materiál, z ktorého je vyrobený nosič komunikátu (napr. kameň, papier, pergamen, mramor a i.)

Swash capitals

Veľké písmená, ktoré majú pridané ozdobné prvky. Pôvodne boli navrhnuté pre použitie s kurzívou.