A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W X

Ragged

Nerovnomerné zarovnanie riadkov. Opakom tohto termínu je pojem „flush“. Blok textu možno formátovať tak, aby bol na jednom…

Rasterization

Proces konverzie kriviek do bitmapy.

Readability

Celková miera čitateľnosti textu pri konkrétnom rozmiestnení v stĺpci.

Rebus

Využitie obrázkov či piktogramov tak, aby spolu predstavovali slabiky slova.

Recto

Pravá strana na dvojstrane v layoute. Ľavá strana sa nazýva Verso.

Rendering

Vykresľovanie rastrovaných pixelov na displeji monitora. Zahŕňa grafické elementy aj text. Nazýva sa i rasterizácia.

Resonance

Celkový feeling, tón, ktorý dané písmo má. Na základe asociácií, ktoré s ním pre každého z nás súvisia, rozlišujeme napr.…

Reverse type

Je to spôsob kombinovania farby pozadia a farby textu, kedy je pozadie tmavé a naopak znaky textu sú biele. Týmto sa…

Right justified

Písmo ktoré je zarovnané k pravému okraju. Označuje sa aj ako „flush right“.

RIP

Raster Image Processor. Konvertuje texty a grafiku do rastrovaných obrázkov, ktoré sa využívajú ako východisko pre tlač.

Roman

Na platforme Macintosh sa nazýva „Plain“, čo vyjadruje skutočnosť, že toto písmo nemá žiaden štýl, ktorý by ho bližšie…