A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W X

Paragraph tags

Označenia štýlov v konkrétnom textovom dokumente, ktoré zostanú zachované po vložení súboru do Pagemaker dokumentu.

Pica

Jednotka veľkosti, ktorá sa rovná jednej šestine palca. Jedna pica má dvanásť bodov. Jeden palec je 6 jednotiek…

Pictography

Symbol znázorňujúci určitý objekt (podstatné meno).

Pitch

Označuje množstvo vodorovného priestoru použitého pre každé písmeno fontu s fixnou šírkou. Vyjadruje sa bežne v jednotkách znak na palec…

Pixel

Pod touto notoricky známym pojmom sa skrýva skratka „picture element“. Ide o štvorcové body, ktoré sú najmenšími jednotkami, ktoré…

Point

Jednotka veľkosti, ktorou obvykle meriame veľkosť písma. Je to približne 1/72“ (0,013837 palca).

Point size

Výška písma. Základný systém merania veľkosti písiem bol vytvorený Pierrom Fournier le Jeuneom v roku 1737. V období tlače z kovových…

PostScript

Popisný jazyk stránok Adobe System. Softvér ako napr. Macromedia FreeHand či Adobe Illustrator využívajú tento jazyk pre tvorbu komplexných…

Printer Font

Písmo, ktoré je možné stiahnuť do tlačiarne, kde je potom uložené v pamäti či na pevnom disku.

Proportional spacing

Druh medziznakových medzier, ktoré sa pri jednotlivých znakoch líšia.

Proportionally spaced type

Font, ktorého znaky majú rozdielnu šírku v závislosti od prvkov konkrétneho písmena. Ide o protiklad tzv. „monospaced type“.

Pull quotes

Krátke výňatky z celkového textu, ktoré sú zväčšené alebo aj oddelené od zvyšku článku čiarami či rámikmi. Slúžia na zdôraznenie…