A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W X

Orphan line

Jeden riadok odstavca na vrchu strany či stĺpca.