Kerning

Ide o nastavenie medzier medzi jednotlivými znakmi konkrétneho písma. Označuje sa aj ako „Letter Spacing“ (medziznakové medzery). Je to…

Kicker

Krátke, podčiarknuté tvrdenie ktoré uvádza headline. Nazýva sa aj teaser.