A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W X
Id In It

Ideograph

Tzv. ideogram. Jedná sa o spojenie dvoch piktogramových, pričom vznikne určitý hlbší význam (koncept).

Initial cap

Veľké písmená, často ornamentálnych tvarov, ktoré sa nachádzajú na začiatku odstavca, či kapitoly. V minulosti boli považované za umenie a pred príchodom tlačiarní ich vytvárali nadaní pisári, ktorí ich maľovali do miest na to vyhradených.

Italics

Štýl písma s mierne naklonenými znakmi. Hodí sa pre citácie, či iné špeciálne časti textu. Prvý takýto štýl pochádza z roku 1501.