Header

Jeden či viac riadkov na začiatku textového útvaru, ktorý sa zobrazuje na vrchu strany.

Headline

Otváracia titulok (veta či tvrdenie), ktoré je veľkostne odlišn od zvyšku textu v rámci layoutu. Má za cieľ získať pozornosť…

Hyphenation zone

Miesto na konci riadku, kde je možné rozdeliť slovo pomlčkou (resp. umožňuje použiť spojovníkom).