A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W X
Gl Go Gu

Glyph

Tvar v rámci fontu, ktorý má predstavovať konkrétny znak na obrazovke či papieri.

Gothic

V tomto slova zmysle znamená označenie Gothic bezpätkové písmo s písmenami s rovnakou hrúbkou (napr. Letter Gothic). Jednotlivé znaky sú si…

Gutter

Označenie priestoru medzi dvomi stranami (vnútorné okraje). Zvykne sa ním označovať i priestor medzi dvoma stĺpmi (pozri alley).