A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W X
Fa Fi Fo

Footer

Informácia, ktorá sa objaví na dolnom okraji každej stránky (za okrajom) dokumentu. Napr. číslo strany. S týmto pojmom sa…