A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W X
Fa Fi Fo

Font

Kompletná kolekcia písmen, interpunkcie, čísel ako aj špeciálnych znakov, ktoré spája určitá jednotná úprava (veľkosť, štýl. hrúbka). V súčasnosti…

Footer

Informácia, ktorá sa objaví na dolnom okraji každej stránky (za okrajom) dokumentu. Napr. číslo strany. S týmto pojmom sa…

Format

Spôsob, akým je daný súbor uložený. Rôzne programy využívajú rôzne spôsoby ukladania rovnakých informácií.