A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W X
Fa Fi Fo

Family

Všetky typy a štýly jedného fontu. Dizajn je väčšinou rovnaký pri jednotlivých druhoch, ale odlišujú sa vlastnosťami (hrúbkou, šírkou a i.). Bežne pozostáva takáto skupina zo štyroch druhov – Roman, Italic, Bold a Bold Italic.

Fixed pitch

Písmo, ktoré má rovnaké hodnoty medziznakových medzier pre každé písmeno. Napr. Courier.

Font

Kompletná kolekcia písmen, interpunkcie, čísel ako aj špeciálnych znakov, ktoré spája určitá jednotná úprava (veľkosť, štýl. hrúbka). V súčasnosti sa pojmom font zvykne označovať aj podkategória konkrétneho písma.

Footer

Informácia, ktorá sa objaví na dolnom okraji každej stránky (za okrajom) dokumentu. Napr. číslo strany. S týmto pojmom sa spája i pojem header.

Format

Spôsob, akým je daný súbor uložený. Rôzne programy využívajú rôzne spôsoby ukladania rovnakých informácií.