A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W X

Element

Ide o  prvok layoutu, ktorý má určitý význam. Môže to byť napr. headline, podnadpis, hlavný text, ilustračný materiál,…

Em

Jednotka veľkosti, kedy je udávateľom hodnoty najširšie písmeno celého fontu (väčšinou veľke M). Ak je teda M široké…

Embedding

Proces importovania všetkých potrebných dát na vytvorenie vizuálu či písma. Je to kontrast k linkovaniu súborov a písem.

En

Jednotka veľkosti, ktorej hodnota sa rovná polovici em.

EPS

Tzv. encapsulated postscript. Univerzálny typ súboru, ktorý je využívaný pri posielaní dokumentov do tlačiarní.

Expanded

Písmo, ktoré bolo rozšírené bez viditeľného zvýšenia hodnoty hrúbky.

Extended

Písmo, ktorého písmená boli vertikálne vytiahnuté zatiaľ, čo si zachovali svoju pôvodnú výšku.