Default

Automaticky zvolená možnosť v nastavení.

Descender

Najnižší bod písmen (napr. g, j, p, q), ktorý presahuje baseline alebo riadok.

Discretionary hyphens

Pomlčka, ktorá ukáže softwaru, kde môže rozdeliť slovo.

Dot matrix

Tento pojem sa vzťahuje najmä na výstupné zariadenia (napr. tlačiarne a monitory), ktoré pomocou bodov vykreslia jednotlivé znaky či obrázky.…

Dpi

(Dots per inch) Rozlíšenie monitoru či tlačiarne. Zariadenia s vysokým rozlíšením majú obvykle hodnoty aspoň 1000 dpi. Laserové tlačiarne majú…

Draft

Predbežný layout strany, dokumentu, či publikácie. Môže označovať i úroveň kvality tlače. Podľa zákonitostí dot matrixu znamená takéto nastavenie nízku…

Drop cap

Zväčšená kapitálka použité na začiatku odstavca. Zvyčajne zaberá dva alebo viac riadkov body textu, má uvádzaciu funkciu.