A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W X

Caption

Text, ktorý je umiestnený pod ilustračným materiálom. Má popisnú funkciu.

Character

Symbol (znak), ktorý je súčasťou systému využívaného pri písaní. Väčšina znakových sád západných jazykov pozostáva z písmen A až Z,…

Clip-art

Obrázky rôzneho využitia, ktoré sú dostupné v rámci knižníc. Slúžia na dokresľovanie textu. Zvyčajne sa k nim nevzťahujú žiadne autorské…

Copyright

Výhradné právo na reprodukovanie, predaj, či vyhotovovanie kópií alebo distribúciu konkrétnej kreatívnej činnosti. Objektom takejto ochrany býva výtvarné umenie,…

Crop

Orezanie okrajov objektu tak, aby daný objekt zapadol do určeného miesta v dokumente, príp., aby sa zvýraznila určitá jeho…

Cut

Tzv. vyrezanie. V praxi to znamená prenos objektu z jedného súboru do clipboardu, odkiaľ je ho možné prilepiť do iného…